Thứ Hai, 01/06/2020


( Đời Sống ) - Sốc nhiệt thường được nhắc đến như một trạng thái thay đổi đột ngột nhiệt độ của cơ thể khi chưa kịp thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ từ môi trường bên ngoài. Thế nhưng trong sinh học lớp 9 cũng có sốc nhiệt. Vậy sốc nhiệt ở đây là gì? Đọc bài viết dưới đây để biết nhé!

Tác dụng của sốc nhiệt trong sinh học lớp 9 là gì?

Sốc nhiệt chính là sự tăng giảm nhiệt độ môi trường một cách đột ngột. Trong sinh học lớp 9 thì sốc nhiệt có khả năng gây tăng đột biến bởi vì sốc nhiệt có thể làm cho cơ chế tự bảo vệ sự cân bằng của cơ thể không thể kịp thời khởi động, điều này có thể gây ra chấn thương bên trong bộ máy di truyền, hoặc có thể làm tổn thương thoi vô sắc, gây ra tình trạng rối loạn sự phân bào.Tác dụng của sốc nhiệt chủ yếu sẽ gây ra đột biến nhiễm sắc thể.

Ứng dụng sốc nhiệt trong sinh học

Ứng dụng sốc nhiệt trong sinh học rất phổ biến

Người ta thường ứng dụng sốc nhiệt để gây đột biến nhân tạo trong chọn giống. Cách tiến hành là làm tăng giảm nhiệt độ nuôi cấy một cách đột ngột để cơ thế bảo vệ cơ thể không thể phản ứng kịp thời dẫn đến rối loạn phân vào và giúp đột biến số lượng NST.

Kết quả đạt được là:

-  Làm mất đi cơ chế tự bảo vệ về sự cân bằng

-  Gây ra sự tổn thương thoi phân bào và sự rối loạn phân bào

-  Làm đột biến số lượng NST

Trong thực tế người ta sẽ ứng dụng sốc nhiệt để gây hiện tượng đa bội ở một số loại cây trồng chủ yếu là ở những cây họ cà.

Ý nghĩa của sốc nhiệt sinh trong chọn giống

Sốc nhiệt để gây đột biến gen có ý nghĩa quan trọng trong tạo giống

Việc ứng dụng sốc nhiệt để gây đột biến gen nhằm kiểm tra một vài đột biến có lợi để dùng làm cơ sở nguyên liệu quan trọng cho quá trình tạo giống vật nuôi và cây trồng. Gây đột biến nhân tạo chính là phương pháp được ứng dụng rộng rãi hiện nay trong việc chọn giống thực vật hiện đại và có hiệu quả. Điều này có ý nghĩa tao lớn vì góp phần tạo nên những tính trạng quý ở cây trồng, giúp giống cây trồng trở nên tốt hơn, chống lại được bệnh tật và các yếu tố từ bên ngoài. Nhưng đối với con người thì đột biến gan có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể, vì thế cần phát hiện và hạn chế nguyên nhân sự tràn lan của gen đột biến.

Hy vọng bài viết này sẽ có ích đối với bạn.

 

Tags: sốc nhiệt sinh học chọn giống