Thứ Ba, 19/05/2020


( Ảnh & Nghệ Thuật ) - Đây là 2 bức ảnh chụp đen trắng được chụp năm 1921, và 1965 của bác Hồ được nữ họa sỹ Nga Olga Shirnina phục chế lại thành ảnh màu sống động.

Nữ hoạ sĩ Nga tô màu hai bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hai bức ảnh đen trắng chụp chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được nữ họa sỹ Nga Olga Shirnina phục chế lại thành ảnh màu sống động.
Nữ họa sĩ Nga Olga Shirnina, nghệ danh Klimbim, từ lâu nổi tiếng với các bức ảnh màu sống động như thật, phục chế từ các bức ảnh đen trắng.
Bà là người đã phục chế lại 2 tấm ảnh đen trắng đen chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 2 giai đoạn khác nhau.
Tấm đầu tiên chụp Nguyễn Ái Quốc ở Marseille, Pháp năm 1921. Bức thứ hai chụp Bác vào năm 1965.
 

 


Tags: Bác Hồ chân dung bác hồ ảnh phục chế Hồ chí minh

Comment FB