nhung dieu chua biet ve thoi gian - Cập nhật thông tin mới nhất

  • Những sự thật thú vị về thời gian

    Thời gian có thể dài ra, ngắn lại, vì tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của bạn. 1 phút có thể dài tựa thế kỷ, nhưng một năm có thể trôi nhanh như "chó chạy ngoài đồng" - tất cả đều là cảm giác mà thôi.